top of page

לגונה כחולה

ארבעה נתקעים בגשם חומצי בתחנה. הזמנים קשים, באמת זמנים קשים, אבל הרגעים המומחזים מתרכזים במשהו אחר. מהו האדם בלי עיסוק, חברויות, תרבות, בלי טכנולוגיה, בלי עתיד, בלי הקשר? מה הוא עושה ועל מה מדבר? האם עדיין יש כיסוי למילים גדולות כמו אהבה?

הכרטיסים לא במבצע
הציגו אירועים אחרים
לגונה כחולה
לגונה כחולה

זמן

Feb 23, 2022, 8:30 PM

Tel Aviv-Yafo, Shvil ha-Merets 2, Tel Aviv-Yafo, Israel

שיתוף

bottom of page