top of page

מגרש1

מגרש01 משלב עבודות מיצג, מחול, מוסיקה ואומנות חזותית בתהליך או שעוברות בדיקה מחודשת. מוזמנים לשוטט בין העבודות, לשהות, להכיר, לשוחח, ואפילו לרקוד יחד. במהלך הערב הבר יהיה פתוח, ותהיה גם מסיבה.

מכירה לא זמינה
חזרה לאירועים
מגרש1
מגרש1

זמן

May 28, 2022, 7:00 PM

Tel Aviv-Yafo, Shvil ha-Merets 2, Tel Aviv-Yafo, Israel

פרטים

הזמנו אמנים להציג עבודות במצב של בדיקה, לחשוב מחדש על רגע המפגש בין אמנות, אמנים וצופים ולבחון פורמטים של הצגת עבודות בפני קהל. יזמנו את האירוע מתוך הכרה שרגע החשיפה של עבודה בפני קהל הוא זמן משמעותי לאמנים ללמידה והבנה של העבודה שיצרו, ומתוך הרצון לקיים מרחב ניסויי בסביבה תומכת.

מגרש01 משלב עבודות מיצג, מחול, מוסיקה ואומנות חזותית בתהליך או שעוברות בדיקה מחודשת. מוזמנים לשוטט בין העבודות, לשהות, להכיר, לשוחח, ואפילו לרקוד יחד. במהלך הערב הבר יהיה פתוח, ותהיה גם מסיבה.

מעין דנוך ואורי טורקניץ

****

בערב יציגו: שני גרנות טמיר חן קימ טייטלבאום שקד מוכיח בשמת נוסן יואל פלד ניצן רייך עומר קריגר

Dj רוני טורקניץ יתקלט ויתן את הטון

****

המרץ2, קרית המלאכה בשיתוף עם גלריה מאיה

פתיחת דלתות ב 19:00 (ניתן להכנס בכל שעה) מסיבה מ 22:00

עלות כניסה: 50 ש״ח הכנסות האירוע יתחלקו בין האמנים המציגים

שיתוף

bottom of page