top of page

לגונה כחולה

ארבעה נתקעים בגשם חומצי בתחנה. הזמנים קשים, באמת זמנים קשים, אבל הרגעים המומחזים מתרכזים במשהו אחר. מהו האדם בלי עיסוק, חברויות, תרבות, בלי טכנולוגיה, בלי עתיד, בלי הקשר? מה הוא עושה ועל מה מדבר? האם עדיין יש כיסוי למילים גדולות כמו אהבה? הזמנות מראש: office@hameretz2.org או במקום

הכרטיסים לא במבצע
הציגו אירועים אחרים
לגונה כחולה
לגונה כחולה

זמן

Nov 27, 2021, 8:00 PM

Tel Aviv-Yafo, Shvil ha-Merets 2, Tel Aviv-Yafo, Israel

שיתוף

bottom of page