0001.jpg

ערב מיוחד של ארץ האמורי ולוט - אכילת ילדים: בעד ונגד

יום חמישי 25.11

20:30

הקשיבו הקשיבו!

אני שמח ומצומרר להודיע על ערב נוסף בסדרת "ערבי האמורי", במשותף עם "לוט", שכותרתו: "אכילת ילדים: בעד ונגד". הערב עתיד להיערך ב-25.11 בשעות הערב.

יתכן שהכותרת תגרום לחלקנו להרמת גבה - אכילת ילדים? למה בכלל לדון בנושא כזה? ובכן, קודם כל נדגיש שתוענק במה מכובדת גם, ואולי אף בעיקר, למי שמתנגדים לאכילת ילדים. ועם זאת, לא כדאי להניח שמשהו בעולמנו העכשווי הוא מובן מאליו. השאלה עשויה להיות מונחת לפתחנו במוקדם או במאוחר, וכדאי שנדון בו כבר עכשיו, גם אם באופן ביקורתי. אחרי שעסקנו בערב הראשון בפוליטיקה ואסתטיקה, אנחנו בוחרים הפעם לעסוק בכמה מהתמות המבעיתות והמאיימות ביותר בתרבות ובמיתוס - אכילת ילדים; קרבן אדם; וקרבנות בכלל. ועם זאת, לעשות זאת באופן נעים ומזמין.

אזכיר כבר בשלב זה שקרבנות (גם אם לא אנושיים) הם נושא שעשוי להיראות כמו שריד נשכח מהעולם הקמאי, תופעה שעליה התגברנו כבר עם חורבן הבית ובכלל עם קץ עידן הקרבנות בסוף העת העתיקה (כפי שהגדיר זאת החוקר גדליהו סטרוזמה). אבל התנועה המתעוררת למען שיבה להר הבית נישאת על גבי התלהבות מחידוש הקרבנות, וגם בספקטקלים קולנועיים כמו "אגדת חורבן" מוצגים כעת קרבנות נחרכים אפילו על מסכי הסינמטק. בכלל, הנחת היסוד שלנו היא ששום בעיה עדיין לא נפתרה, ושום שאלה, ממש שום שאלה, לא שייכת לעבר. ואני לא מדבר על אכילת ילדים, שהיא אולי הצורה הבוטה ביותר של הקונפליקט הבין-דורי. גם אם אנחנו לא אוכלים ילדים במובן המילולי, אנחנו לכל הפחות אוכלים ומאכלים את העולם שבו הם אמורים לחיות.

אני באמת מתרגש מעושר התכנים הצפוי: נאומים של יותם פלדמן ושלי;

פרפורמנס של גליה יואלי; ו, לשמחתי, הקראה של אהרן שבתאי מתוך תרגומיו מהדרמה היוונית. ועוד כהנה וכהנה.

הפעם הערב נודד למיקום חדש, אולי חתרני עוד יותר: תיאטרון המרץ 2 בקרית המלאכה (כן, המקום המוכר אולי גם בתור החלל החדש של מסיבות ה"קוק שוק"). זוהי מערת הקיקלופ שבה יתרחש הערב - אבל אנחנו מבטיחים לשמור על שלום המשתתפים והמשתתפות.

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך, אבל רשמו את התאריך.

מכירת כרטיסים תתבצע גם במקום